ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΝΕΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΟΔΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ)
ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ-ΝΕΑ ΤΙΡΥΝΘΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΟΣ (II)
ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ