ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ