ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΧΕΙΜΜΑΡΟΥ ΞΟΒΡΙΟΥ