ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ (ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ, ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΚΑΛΑΜΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ)
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΝΑΣ